Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas från bildningsnämnden senast den 11.11.2019 kl 14.00 mot kvitto söka följande understöd för utgifter som uppstått under tiden 1.11.2018 – 31.10.2019.

Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas från bildningsnämnden

senast den 11.11.2019 kl 14.00 mot kvitto söka följande understöd för utgifter som uppstått under tiden 1.11.2018 – 31.10.2019.

-Anskaffnings-/reparationsunderstöd

-Utbildningsunderstöd

-Talkounderstöd

-Årets idrottare

Ansökningarna jämte bilagor bör uppgöras på blankett. Blanketten och ansökningsdirektiv erhålls från kommungårdens samservice tel.019-510860 samt från kommunens internetsidor www.lapinjarvi.fi