Fullmäktige sammanträder 18.5.2022 kl.18.00 på ungdomsföreningshuset Soihtula

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 18.5.2022 med början kl. 18.00 på ungdomsföreningshuset Soihtula, Soihtulavägen 8, 07820 Porlom. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 23.5.2022-30.6.2022.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

Lappträsk 11.5.2022
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande