Människo-orienterade kommunens styrgrupp: Människo-orienterad förvaltning, organisation och beslutsfattande 19.5.2022 kl. 18.00

Människo-orienterade kommunens styrgrupp: Människo-orienterad förvaltning, organisation och beslutsfattande

Lappträsk kommun har satt som mål att vara Finlands första människoorienterade kommun. Kommunens mål är att utveckla och producera all service tillsammans med sina brukare, det vill säga invånarna, med utgångspunkt från de verkliga behoven. Vi vill vara en inkluderande och människoorienterad kommun där våra invånare verkligen blir hörda. I Lappträsk kommun finns människoorienterade styrgrupper inom varje bransch. Nätverksliknande styrgrupper hämtar människoorienterad synvinkel till den kommunala organisationen.

Vi bjuder in dig att delta i styrgruppen för människo-orienterad förvaltning, organisation och beslutsfattande torsdagen den 19.5. kl. 18.00-19.30. Mötet förverkligas på distans som ett Teams-möte. Anmäl dig senast dagen före mötet. På mötesdagen skickar vi en länk till dem som registrerat sig.

Den här gången diskuterar vi bl.a. vallokalernas placering och tillgänglighet i Lappträsk. Dessutom får vi höra mer om projektet Open Agenda. Ni har möjlighet att säga er åsikt och komma med eventuella lösningsförslag gällande projektets utvecklingstema (Känslan av att bli hörd, omtanke och omsorg) utgående från er vardag.

Anmälningar till förvaltningsdirektören: susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi / 040 577 5336