Fullmäktige sammanträder 1.6.2016 kl.18.30 i Wasargård

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 1.6.2016 med början kl. 18.30 i Wasargård, Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 6.6.2016 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 25.5.2016
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.