ANBUDSBEGÄRAN 25.5.2016 STÄDNINGSTJÄNSTER

Lappträsk kommun ber om offert gällande städningstjänster i Lappträsk kommuns fastigheter enligt skilda blanketter för anbudsbegäran som är tillkännagivna på adress http://www.hankintailmoitukset.fi.

Anbudet ska för att kunna beaktas vara oss tillhanda enligt handlingarna om anbudsbegäran senast 8.7.2016 kl. 13.00.

På förfrågningar gällande anbudet svarar för beställarens vägnar: Mauri Kivelä tel 044 720 8652 och Rea Vierula tel. 044 720 8668.

Tekniska nämnden