FASTIGHET I PORLOM TILL SALU

Lappträsk kommun säljer den i Porlom by av Lappträsk kommun belägna 1 ha stora fastigheten Santala 407-409-12-8 enligt anbud. Området har använts som lagringsplats för jordmassor, vilka övergår på köparens ansvar.

 

Karta

Karta

 

Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Mauri Kivelä  e-post förnamn.efternamn(at)lapinjarvi.fi eller tfn 044 720 8652.

Anbuden sänds i slutet kuvert till Lappträsk kommun, kommunstyrelsen, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Kuvertet märks ”Santala”. Anbuden bör vara kommunstyrelsen till handa senast 13.6.2016 kl. 12. Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta anbuden.

Kommunstyrelsen i Lappträsk 30.5.2016