Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 30.9.2020 med början kl. 18.00

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 30.9.2020 med början kl. 18.00 i Civiltjänstcentralens auditorium, adress Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Mötet hålls som ett sk. hybridmöte, då en del av deltagarna är närvarande på mötesplatsen och en del deltar i mötet via elektronisk kontakt.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 5.10.-19.10.2020.

Lappträsk 23.9.2020

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande