Coronastöd för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus -skolning 24.9. kl 16-18.

Ansökan om coronastöd för föreningshus har väckt frågor och Finlands Byar kommer att ordna ett utbildningstillfälle torsdagen den 24.9. kl 16-18. Vid tillfället talar Leena Virri-Hanhijärvi,  ordförande för Lantulan kyläyhdistys, Tauno Linkoranta, byrepresentant för byarna i sydvästra Finland och Tuomas Rokka, finansdirektör för Finlands Byar.  Tillfället kommer att hållas på Teams och du får en länk genom att registrera dig HÄR.

Coronastöd för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus -skolning  24.9. kl 16-18

 Program (på finska):

16.00 Avaus. Petri Rinne, pj., Suomen Kylät ry
16.10 Seurantaloja, kylätaloja – mistä puhutaan? Tauno Linkoranta, kyläasiamies, Varsinais-Suomen Kylät ry
16.20 Kuinka teet koronatukihakemuksen OKM:lle? Leena Virri-Hanhijärvi, pj., Lantulan kyläyhdistys
16.50 Suomi.fi-valtuutukset, Tuomas Rokka, talouspäällikkö, Suomen Kylät ry
17.00 Keskustelua ja kysymyksiä