Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 21.4.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 21.4.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte.

Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet strömmas via nätet. Länk till strömningen publiceras på kommunens webb-plats 21.4.2021.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webb-plats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 26.4.2021-10.5.2021

 

Lappträsk 14.4.2021

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande