Avbokning av reserverade salturer och stängning av fritidslokaler 15.4.-28.4.2021

Baserat på koronaepidemin (COVID-19) är det nödvändigt att begränsa fritidsaktiviteter och rekreationsanläggningar som förvaltas av kommunen. Genom ett beslut som fattades den 31 mars 2021 har Södra Finlands regionalförvaltningsverk beordrat stängning av kund-, deltagar- och väntrum som är öppna för allmänheten eller är avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets. Denna förordning förhindrar organiseringen av hobbyaktiviteter i de lokaler som förvaltas av Lappträsk kommun. Anläggningarna kan dock användas för övervakad fritidsaktivitet för barn födda 2008 och yngre.

Tjänstemannabeslut: HARRASTUSVUOROJEN PERUMINEN JA HARRASTUSTILOJEN SULKEMINEN