Utkastet till Lappträsk kommunstrategi framlagt för kommentarer!

Kommunen har under våren utarbetat en ny kommunstrategi för åren 2021 – 2025. För utarbetningen av strategin har man gjort två kommuninvånarenkäter, ordnat en öppen kommuninvånarkväll i teams, genomfört en företagarenkät, personalenkät samt en enkät för kommunägda bolag. Dessutom har barn och de äldre deltagit i utarbetningen av strategin genom att delta i konstverkstäder. Det har också ordnats en dialogpaus, en framtidsfrekvens, samt en strategiverkstad för fullmäktige. Av materialet och responsen som samlats ihop från konstverkstäderna som barnen och de äldre deltog i har man utarbetat ett första strategiutkast, till vilket vi nu begär om öppen feedback. Utkastet till strategi finns på den här länken: https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/Strategiutkast-150421.pdf

Observera, att i detta läge har vi inte ännu arbetat på strategins visuella intryck, dvs. strategin kommer att se mycket annorlunda ut när den är färdig. Nu redigerar vi ännu innehållet och ber om respons om det.

I denna fas kan du ännu påverka innehållet i kommunstrategin. Fattas något? Är någon textdel svår att förstå? Är någonting fel formulerat eller felskrivet? Ge din åsikt genom att klicka på denna länk: https://forms.gle/tq7ZtkZ5f7Q3es9Q9

Respons kan ges t.o.m. 21.4 kl. 16. Responsen används på fullmäktiges strategiverkstad under kvällen den 21.4.