Coronakrisen har fört med sig både bra och dåligt i Lappträsk

Lappträsk kommun lämnade de första permitteringsmeddelandena förra fredagen, den 3.4.2020. Permitteringsmeddelanden mottogs av 16 arbetare vars arbete tillfälligt har minskat eller tagit slut på grund av coronaviruspandemin och statens begränsningsåtgärder. I det kommunala kollektivavtalet är tiden för permitteringsmeddelandet en månad.

Permitteringarna för att arbetet minskat skulle inledas i början av maj och fortsätta så länge som det finns mindre arbete på grund av begränsningsåtgärderna, men senast till slutet av juni.

– Orsaken till dessa permitteringar är att det inte finns arbete. T.ex. nästan alla elever undervisas på distans och inom småbarnsfostran är endast ungefär en fjärde del på plats. För en del av arbetstagarna har vi kunnat erbjuda ersättande arbete, men inte till alla, säger kommundirektör Tiina Heikka.

– Arbetet fortsätter när situationen återvänder till det normala.  Hoppeligen så snabbt som möjligt, säger Heikka.

Dessutom har kommunstyrelsen beslutat att förhandla om permitteringar även i besparingssyfte.

– Förhandlingarna om dem fortsätter i samarbetskommittén. Hoppas att vi redan under förhandlingarna får konkreta löften från staten att kommunerna inte blir ensamma med inkomstförlusterna och de ökade kostnaderna som coronapandemin orsakar, konstaterar kommundirektören.

 

Ändringar i serviceproduktionen genomfördes med snabb tidtabell

Coronapandemin utgör en hel del ekonomiska utmaningar för kommunerna. Stora förändringar i tjänsteproduktionen har genomförts på kommunfältet i väldigt snabb takt.

– Övergången till distansundervisning har gått extremt bra i Lappträsk. Som tur är hade vi tagit digisprånget redan tidigare och alla elever har sin egen utrustning, nätverken är i skick och lärarna har nödvändig kunskap. Nästan alla elever i Lappträsk deltar i undervisning på distans, berömmer Pia Aaltonen, direktör för bildningsväsendet.

Lappträsk kommun börjar dela ut matkassar till distansstuderande elever genast efter påsken. Utdelningen av matkassen ersätter skolmåltiderna.

– Vi beslöt att implementera utdelningen av matkassar eftersom vi inte har bl.a. kylutrustning eller kärl till att dela ut mat. Kanske matkassen också tjänar familjerna mer omfattande, berättar den tekniska direktören Maria Luoma-aho.

Matkassen kommer att innehålla baslivsmedel så som mjölk, bröd och grötflingor samt färdiga rätter eller rätter som är lätta att tillreda.

Det hade beslutats att mopedstallet kommer att öppnas i vår, men på grund av undantagsförhållandet måste vi nu flytta framåt invigningen. Vi meddelar senare om den nya tidpunkten för invigningen, bara situationen normaliseras.

 

Samtal till över 70-åringar

Lappträsk kommun kommer att ringa till alla kommuninvånare som fyllt 70 år.

– Vi kommer att ringa dem vars telefonnummer är tillgängliga. Vi strävar efter att nå så många människor över 70 år som möjligt för att fråga om deras servicebehov samt säkerställa att de har information om coronaviruspandemin, säger Tiia Gustavson, välfärdsdirektör.

Butikshjälpen-tjänsten till över 70-åringar i samarbete med taxina fortsätter.

Tillsammans med traditionstalkot har man planerat olika virtuella talkon och andra tjänster. Traditionstalkot fortsätter som virtuella talkon. Dessutom har man möjlighet att skriva ett brev åt en äldre människa och en diskussionstelefon som är öppen för alla kommer att öppnas.

– Emedan pandemin är fruktansvärd, har den också fört med sig något bra.

Situationen utmanar kreativiteten hos oss alla och påminner oss förhoppningsvis också om vad som är viktigt.  Vi får också uppleva hur en liten kommun fungerar även under undantagsförhållanden. Jag tror att detta också kommer att få fler invånare till landsbygden på längre sikt, eftersom människor kommer att ha tid att reflektera och göra prioriteringar i sina liv. Landsbygdens dragningskraft kan mycket väl öka som följd av denna situation, funderar kommundirektör Tiina Heikka.