Fullmäktige i Lappträsk sammanträder torsdagen den 16.4.2020 med början kl. 18.00 som Teams-möte.

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder torsdagen den 16.4.2020 med början kl. 18.00 som Teams-möte. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet streemas i nätet från kommunstyrelsens mötesrum. Länk till streemningen publiceras här på onsdagen.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webbplats under tiden 20.4.2020 – 4.5.2020.

Lappträsk 8.4.2020

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande