Kompensering av kundavgifter inom småbarnspedagogiken fortsätter tills den 13.5.2020

Ledningsgruppen för Lappträsk kommun har godkänt tillfälliga ändringar i betalningsdirektiven för kunderna inom småbarnspedagogiken p g a coronaviruset.

Barnets frånvarodagar, som meddelats tidigare under perioden 18.3.-13.5.2020 kompenseras i kundavgifterna för småbarnspedagogiken.

Tilläggsuppgifter fås av chef för småbarnspedagogik Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120