Bildningsnämndens föreningsunderstöd från och med 1.3.2021

Bildningsnämnden i Lappträsk anslår föreningsunderstöd att sökas. Ansökningstiden är 1.3–30.4.2021.

Ansökningar samt dess bilagor returneras via elektronisk blankett. Blanketten finns för ifyllning 1.3–30.4.2021 på kommunens webbsida:

https://www.lapinjarvi.fi/sv/kultur-och-fritid/understod/understod-for-sport-fritid-och-kultur/

Lappträsk 15.2.2021