Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 1.3.2021 – åldersgruppen utvidgas till att omfatta 60-69 år fyllda personer

Coronavaccinationer för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 1.3.2021. Vaccinationstid ska beställas på förhand. Vaccineringen är avgiftsfri.

Vecka 9 vaccineras 60-69 åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Tyvärr kan vi inte ännu säga när vaccinationerna fortsätter för 80 år fyllda personer. Vi öppnar tidsbeställningen för denna åldersgrupp så fort vi får närmare besked om vaccinleveranser.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 9–14. OBS! Vi svarar på numret så länge det finns lediga tider kvar att reservera.

Det finns lediga vaccinationstider för personer i ålder 60-69 år vecka 9 (situationen 25.2.2021). Vaccineringen sker på vaccinationsstället i Lovisa.

Vaccinationstur vecka 9

· personer i ålder 60-69 år med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till denna riskgrupp hör personer som genomgått

o organtransplantation eller stamcellstransplantation och personer med

o cancersjukdom under aktiv behandling

o svår störning i immunförsvaret

o svår kronisk njursjukdom

o svår kronisk lungsjukdom

o läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

o Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination