Besöksförbud på sjukhusets bäddavdelning från 30.11.2022

På grund av den besvärliga coronavirussituationen har besöksförbud införts på sjukhusets bäddavdelning i Lovisa för tiden 30.11–10.12.2022. I undantagsfall kan man med vårdpersonalen skilt komma överens om besök, exempelvis om en anhörig får vård i livets slutskede.