Självständighetsdagsfest i Lappträsk kommun 6.12.2022

kl. 10.30 Kransnedläggning vid hjältegravarna

kl. 11 Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan

kl. 12.15 Kaffeservering på församlingshemmet

kl. 13 Programmet börjar på församlingshemmet

Dagens program arrangeras av Lappträsk kommun, Agricolas finska församling, Agricola svenska församling och Lappträsk veteranföreningar. Festen som anordnas på bygdegården börjar med att kaffe serveras 12:15 och programmet börjar 13. På programmet står bl.a. musikuppträdanden och ett festtal av överstelöjtnant, chef för Nylands regionkontor Markku Jämsä. Evenemanget är öppet för alla.

Välkommen att fira det självständiga Finland!