Fullmäktige sammanträder 7.12.2022 kl.18.00 på Församlingshemmet i Lappträsk

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 7.12.2022 med början kl. 18.00 i Församlingshemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 24 b, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 12.12.2022-17.1.2023.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Lappträsk 30.11.2022
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande