Annmälan till för- och grundskolan har startat!

På hösten 2023 inleds förskolan för barn födda år 2017 och läroplikten för barn födda år 2016. Förskolan ordnas i skolorna. Alla barn vars hemkommun är Lappträsk får ett infopaket hemskickat endera per post eller via småbarnspedagogiken. I det hemskickade paketet finns bland annat Wilma-koder som behövs för att kunna göra ansökan elektroniskt. Om du inte bor i Lappträsk men vill göra en anmälan till förskolan eller grundskolan, kontakta byråsekreteraren (kontaktuppgifter hittas i slutet av det här meddelandet).

Anmälan till förskolan och till grundskolan görs elektroniskt 30.1.-12.2.2023 på Wilma på adressen https://lapinjarvi.inschool.fi/.

Barn med invandrarbakgrund som bor stadigvarande i Finland (har ansökt och tillgivits en hemkommun) är läropliktiga.

Vårdnadshavarna bör fylla i blanketten anmälan till förskola eller grundskola under tiden 30.1.-12.2.2023 på nättjänsten Wilma.

Vid ansöka till grundskolans 1. klass kan ni kan samtidigt vid behov ansöka om eftermiddagsverksamhet med blanketten som finns på Wilma.

Förskolebarns morgon- och eftermiddagsvård ansöks som kompletterande dagvård av chefen för småbarnsfostran (kontaktuppgifter hittas i slutet av det här meddelandet), via Wilma med koderna som tidigare använts för småbarnspedagogiken. Om du behöver kompletterande dagvård men inte har Wilma-koder till småbarnspedagogiken kontakta chefen för småbarnsfostran.

Tilläggsuppgifter och rådgivning i den elektroniska anmälan ger:

– om elevantagning, rektor Ann-Mari Koivula tel. 044 720 8696, ann-mari.koivula(at)lapinjarvi.fi
– om Wilma-anmälan och nyckelkoderna som behövs vid anmälan, byråsekreterare Mikaela Fabritius tel. 044 751 3191, mikaela.fabritius(at)lapinjarvi.fi
– om den kompletterande dagvården för förskolebarn, chef för småbarnsfostran Thelma-Julia Lill-Smeds tel. 044 742 7120, thelma-julia.lill-smeds(at)lapinjarvi.fi