Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen on alkanut!

Vuonna 2017 syntyneiden lasten esiopetus ja vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. Esiopetus järjestetään koulujen yhteydessä. Kaikille lapsille, joiden kotikunta väestörekisterissä on Lapinjärvi, saa kotiin infopaketin kouluun ilmoittautumisista joko päiväkodista tai postitse. Infopaketista löytyy mm. Wilma-koodit, joita tarvitaan sähköisen hakemuksen tekemiseen. Mikäli ette asu Lapinjärvellä mutta haluatte ilmoittautua Lapinjärvellä esi- tai perusopetukseen, ota yhteyttä toimistosihteeriin (yhteystiedot tämän ilmoituksen lopussa).

Esi- ja perusopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 30.1.-12.2.2022 Wilmassa osoitteessa https://lapinjarvi.inschool.fi/.

Suomessa vakinaisesti asuvat (kotikunnan omaavat) maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia.

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsi esikouluun tai peruskoulun 1. luokalle 30.1.-12.2.2023 välisenä aikana verkkopalvelu Wilmassa.

Peruskouluun ilmoittautumisen yhteydessä haetaan tarvittaessa samalla koululaisten iltapäivätoimintaa Wilma-lomakkeella.

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa hakevat täydentävää varhaiskasvatusta varhaiskasvatuspäälliköltä (yhteystiedot tämän ilmoituksen lopussa). Täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan niillä tunnuksilla, joilla on aiemmin hoitanut varhaiskasvatuksen asioita. Mikäli tarvitset täydentävää varhaiskasvatusta mutta sinulla ei ole varhaiskasvatukseen tunnuksia, ole yhteydessä varhaiskasvatuspäällikköön.

Lisätietoa ja opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen:

– oppilaaksiotosta rehtori Titta Väkevä puh. 044 581 8076, titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi
– Wilma-ilmoittautumisesta ja ilmoittautumiseen tarvittavasta avainkoodista toimistosihteeri Mikaela Fabritius puh. 044 751 3191 mikaela.fabritius(at)lapinjarvi.fi
– Täydentävä varhaiskasvatus esikoululaisille varhaiskasvatuspäällikkö Thelma Lill-Smeds puh. 044 742 7120, thelma.lill-smeds@lapinjarvi.fi