Ansökan om näringssgrupp för företagare

Lappträsk kommun har beslutat att inrätta en näringsgrupp som en del av sitt näringspolitiska program för 2023-2026. Gruppen inrättas för att vi på ett effektivare sätt ska kunna upprätthålla en dialog med lokala företagare. Vi har redan varit i kontakt med lokala föreningar för att samarbeta och har börjat sätta ihop en grupp. Organisationer och föreningar är dock inte representativa för alla lokala företagare och vi letar efter företagare som inte är medlemmar i föreningar eller organisationer för företagare.

Om du är intresserad av att delta i näringsgruppen, vänligen kontakta oss senast den 4.2.2023. Vi kommer sedan att kontrollera anmälningarna och fatta ett beslut om gruppens sammansättning.

Anmälningar och tilläggsuppgifter: axel.malen(at)lapinjarvi.fi

Kommunfullmäktiges beslut från december 2022, där man beslutade att inrätta en näringsgrupp som en del av det näringspolitiska programmet för 2023-2026.