4H arbetslivskurser

Från arbetslivskurserna får du information och hjälp i att hitta ett arbete dessutom hittar du TÖITÄ 4H – arbetsservicen som finns till för 13 år fyllda ungdomar. Bekanta dig närmare med våren 2023 arbetslivskurser här.

**OBS!** Ampu 4h hör till Suomen 4H-fackförening alla kurser och utbud är på finska. Om du söker svenskspråkig service kontakta östnylands 4h eller Finlands Svenska 4H.

Anmäl dig till Ampu 4h:s kurser här!