Anmäl dig till Utsiktsplatsen

Söker du arbete eller arbetstagare?

Kom till Utsiktsplatsen!

Lappträsk kommun, utvecklingsbolaget Posintra och TE-centralen ordnar i samarbete med lokala entreprenörer och föreningar en mässa för att stöda sysselsättning och entreprenörskap. Mässan ordnas 19.9.2015 i Porlom i Lappträsk. Evenemanget heter Utsiktsplatsen, för vi vill erbjuda olika synvinklar till sysselsättning och entreprenörskap samt blåsa positiva vindar i framtidens segel.

Mässan ordnas i idrottshallen i Porlom, så det finns tillräckligt med plats för alla. I ändan av idrottshallen firas invigningen av ett nytt gym och i det närbelägna Färdighetshuset finns möjlighet att äta och se på arbetsuppvisningar.

Deltagande i mässan är gratis för både utställare och besökare. Mässan är öppen för besökare klockan 10 – 14.

Utsiktsplatsen har företag chansen att visa upp sin verksamhet samt särskilt möjlighet att träffa människor som är intresserade av arbetsplatser. Det underliggande temat är gemensamt ansvar och genomförande av samhällsgarantin. Olika läroanstalter bjuds också in för att presentera sin verksamhet och olika karriärmöjligheter. Posintra erbjuder rådgivning till nya företag och TE-tjänsterna demonstrerar olika alternativ till anställning och sysselsättning. Den tredje sektorn är väl representerad på mässan.

Nu bjuder vi in utställare.  De mest entusiastiska har redan lovat att ställa upp, men det finns fortfarande lediga platser kvar. Anmälningar görs via adressen http://tinyurl.com/qzbafyw senast den 4.9.2015.

Kom med och nätverka och gör din insats för att öka på välståndet i regionen.  Vi vill lyfta upp framgångar i vår region samt vara med och skapa nya. ­­­­

Från utsiktsplatsen uppåt!