Lappträsk kommuns nya marknadsföringsvideo Fox Lapinjärvi – Lappträsk

Lappträsk kommuns nya marknadsföringsvideo Fox Lapinjärvi – Lappträsk publiceras i Kirkonkylän koulu 9.9.2015 kl. 18. Heta Jäälinoja svarar för videofilmens manus, inspelning och klippning. Inträdet är fritt och tillställningen är öppen för alla. Välkommen!

Om du har gamla videofilmer eller diabilder från Lappträsk som kunde visas samtidigt så ta modigt kontakt med kommundirektör Tiina Heikka tfn  044 720 8686 eller tiina.heikka(at)lapinjarvi.fi