Kommundirektörens tankar 25.8.2015

Då har ett år gått och jag har återvänt tillbaka till arbetet efter mammaledigheten. Att vara hemma med barnet har varit den bästa tiden i mitt liv hittills. Fint att min man nu får uppleva hur det är att vara hemma-pappa.  Även om kommunfältet är i en svår situation med tanke på den åtstramade ekonomin och det säkert finns utmaningar i vår egen kommun, var det verkligen roligt att återvända till arbetet. Den avslappnade atmosfären på kommungården, trevliga arbetskompisar, gott samarbete med förtroendevalda och särskilt de trevliga kommuninvånarna gör mitt arbete verkligen meningsfullt, även om arbetsuppgifterna inte alltid är särskilt lätta.

Jag har pratat en hel del om optimismens betydelse och efterlyst arbetsglädje. Jag fortsätter ännu på samma linje, eftersom det särskilt i utmanande situationer behövs positiva saker och gemenskap. De många olika evenemangen som ordnades i vår kommun under det gångna året är ett gott exempel på de resurser som finns i organisationer, företag och som talkoanda i vår kommun.

Och positiva saker finns det. Till min glädje kan jag t.ex. berätta att för tillfället ser utvecklingen av kommunens invånarantal positivt ut. Kommunen överlåter en baby-kasse värd 100 euro till varje kommuninvånare som föds i kommunen och i år har redan 14 baby-kassar delats ut.

Likaså ser det relativt bra ut för företagen i Lappträsk trots de dåliga tiderna. Exempelvis startade fler företag sin verksamhet i Lappträsk förra året än lades ner. I alla andra kommuner i omnejden var situationen den motsatta. Hoppas denna utveckling fortsätter lika positivt för vår del. Själv upplever jag det som väldigt viktigt att kommunen fortsätter att utveckla sin verksamhet att stöda entreprenörskap och sysselsättning. Näringsprogrammet måste t.ex. genomföras. Hoppas också att lokala entreprenörer eller de som drömmer om en karriär som entreprenör söker sig till utvecklingsbolaget Posintra.  Kommunen köper utvecklingschefens arbetsinsats direkt enligt entreprenörernas behov.

Sysselsättning och sysselsättande är övergripande teman på mässan med namnet Utsiktsplatsen, som Lappträsk kommun ordnar i idrottshallen i Porlom 19.9.2015 tillsammans med Posintra och TE-tjänsterna.  Söker du arbete eller arbetstagare – då är mässan det rätta stället för dig.

Som ett av de övergripande teman har jag de senaste dagarna märkt att jag alltmer tänker: För vem är vi här? För vems skull är lärarna i skolan, för vems skull jobbar fastighetsskötarna inom tekniska väsendet, vårdarna i äldreomsorgen, förvaltningspersonalen på kansliet, dagvårdarna i daghemmet, kommundirektören i hörnrummet i kommunkansliet? Då det från alla håll kommer påtryckningar att effektivera, spara och förändra, är det bra att stanna upp och påminna sig själv, att vad var min grunduppgift nu igen.

Kommunen är ingen organisation inom kommunkansliet, kommunen är vi alla. Kommunen är kommuninvånarna och tillsammans gör vi den till den bästa platsen att bo på. Den här tanken ger åtminstone det egna arbetet dess viktigaste innehåll. Vi gör dessa arbeten för oss. Kommunorganisationen kan inte göra allting själv utan saker måste föras framåt tillsammans, öppet.

Låt oss hålla kontakt!

Tiina Heikka
kommundirektör