Anhållan om understöd och grundförbättring av enskilda vägar

Kommunens understöd för underhåll av enskilda vägar kan ansökas senast 31.3.2017 kl 14.00. Till skriftliga ansökningarna bör bifogas bokslut för år 2016 och revisorernas utlåtande samt protokollsutdragen,av vilket val av funktionärer framgår.

 

Kommunens understöd för grundförbättring av enskilda vägar för åren 2018 kan ansökas senast den 30.6.2017 kl 14.00. Till skriftliga ansökningarna bör kostnadskalkylen och tidtabellen bifogas.

 

Ansökningarna ska inlämnas under adress: Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

 

 

Lappträsk den 14.2.2017  

Tekniska nämnden