Fullmäktige sammanträder 15.2.2017 kl.18.30 i Kirkonkylän koulus matsal

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 15.2.2017 med början kl. 18.30 i Kirkonylän koulus matsal, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 20.2.2017 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 8.2.2017
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.