Kom som tolk på kommunfullmäktiges möten!

Kommunfullmäktigeledamöterna gör sina anföranden på sitt modersmål – på finska eller svenska. En del ledamöter talar på båda språken och en del av anförandena tolkas. För denna uppgift behöver vi en tolk. Anförandena behöver inte tolkas ord för ord utan viktigast är att alla förstår vad ledamöterna har för åsikt, fråga eller förslag. Kommunfullmäktige sammanträder cirka åtta gånger per år kvällstid.

Kontakta kommunsekreterare Susanne Sjöblom per e-post susanne.sjoblom(at)lapinjarvi.fi eller telefon 040 577 5336 du är intresserad att fungera som tolk eller om du har någonting att fråga.