Anbudsbegäran 24.5.2016 Reparation av Strandas damm(översvämningsvall)

Lappträsk kommun ber om anbud på entreprenad för reparation av Strandas damm (översvämningsvall) till ett helt färdigt skick enligt skilda handlingar för anbudsbegäran. Handlingarna publiceras under adress https://hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-014223.

Entreprenaden skall vara helt färdig senast 14.12.2016.

Anbudet ska för att kunna behandlas vara enligt anbudshandlingarna och oss tillhanda senast 13.6.2016 kl. 13.00.

Förfrågningar angående anbudet ger för byggherrens vägnar: Mauri Kivelä tel. 044 720 8652 och Aki Kantele tel. 044 720 8658.

Tekniska nämnden