Lediga verksamhetsutrymmen på kommunens webb-plats

På kommunens webb-plats finns nu info om lediga verksamhetsutrymmen inom Lappträsk kommuns område: /se/service/naringstjanster_och_foretagsverksamhet/lediga_verksamhetsutrymmen

Där hittar du även en blankett med vilken du kan anmäla om dina lediga verksamhetsutrymmen.

Lappträskföretagare kan avgiftsfritt göra anmälan om lediga verksamhetsutrymmen.