Arbetsverkstaden: LAPPTRÄSK – FRAMTIDENS KOMMUN 1.6.

Uppgörandet av strategi för vår människoorienterade kommun börjar!
Alla med!

Lappträsk kommun har beslutat att vi skall vara den första människoorienterade kommunen i Finland.  Vi bjuder in alla intresserade företag, föreningar och människor i Lappträsk att tillsammans göra upp grunden för kommunstrategin och att tillsammans bygga upp hjärtat för vår människoorienterade kommun.

ARBETSVERKSTADEN: Lappträsk – framtidens kommun
hålls 1.6.2016 kl. 15-18
Wasargård, Nystugavägen 22

 

Arbetsverkstaden inleds med att framtidsforskare, ekonomie doktor Mika Aaltonen diskuterande anförande ”Tankar om ett ekonomiskt, socialt och moraliskt hållbart Finland”.

Arbetsverkstaden leds av Marita Lehikoinen från FCG Konsulting Oy.

En människoorienterad kommun skapar möjligheter för växelverkan inom nätverk.
Kom och ge din insats för utvecklandet av kommunen. 
Alla åsikter är värdefulla..

Varmt vällkommen!

Lappträsk kommun  – Människoorienterad kommun