Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbro-området

Vid sitt möte den 2 juli 2021 har Tekniska nämnden i Lappträsk i § 45 beslutat att offentliggöra förslaget till ändring och utvidgning av den detaljplan som nämns i titeln i enlighet med § 62 i Mark-ByggL och § 30 i MarkByggF. Kommunens mål är att uppdatera den aktuella detaljplanen för Korsbro-området och samtidigt utöka den till öster och väster. Området ska vara en attraktiv enhet för affärslivets behov med bra transportförbindelser. Materialet gällande planutkastet finns på kommunhusets servicepunkts anslagstavla och på kommunens webbplats http://www.lapinjarvi.fi mellan 15.7. – 16.8.2021.

Eventuella skriftliga yttranden (anmärkningar) måste lämnas in för påseende under offentligtiden till: Lappträsk Tekniska nämnd, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK eller kunta@lapinjarvi.fi. Detaljplanen framställs av Karttaako Oy, jarmo.makela@karttaako.fi, tfn 0400 220082 (på semester till 6.8.2021). Kommunens kontaktperson är Kristiina Tikkala, teknisk direktör, kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi, tfn +358 44 720 8652.

LAPPTRÄSK TEKNISKA NÄMND

2.7.2021

UTKAST TILL PLAN 28.6.2021

Program för deltagande och bedömning

NATURUTREDNINGAR

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron Beskrivningsdel Utkast till plan 28.6.2021

Lapinjärvi Ristisilta Kaavaluonnos A2 4000 280621