Meddelande om anhängigt ärende Forsby å fiskeriekonomiskt samkontrollplan

Ärende      Ett förslag till fiskeriekonomiskt samkontrollprogram för Forsby å
Sökande   Lappträsk kommun, Mörskom kommun och Lovisa Stad
Dnr             VARELY/19/2021
Tillgänglighet

Kungörelsen och kontrollplanförslaget finns tillgängligt under tiden 7.7.–15.8.2021 på NTMcentralens
internetsida: www.ntm-centralen.fi  Egentliga Finland  Aktuellt  Kungörelser
och anmälningar.