Vi söker söker en PROJEKTCHEF till projektet Resurssiviisas Lapinjärvi

Kom till östra Nylands pärla och utveckla livskraften och cirkulära bioekonomiska ekosystem i en föregångarkommun.

Du är proffs inom cirkulär bioekonomi, behärskar nätverksarbete och kan på ett fördomsfritt sätt se möjligheterna inom cirkulär bioekonomi. Du brinner för att utveckla möjligheter för företagsverksamhet inom cirkulär bioekonomi i Lappträsk med både befintliga och nya företag. Du är lättillgänglig och aktiv. Vi uppskattar i första hand ett aktivt handlingssätt. Arbetet sker i företag och gemenskaper tillsammans med människor.

Projektet Resurssiviisas Lapinjärvi är ett utredningsprojekt för utvecklingsmöjligheter av företagsverksamhet inom cirkulär bioekonomi i Lappträsk. Avsikten med projektet är att samla in och dela information samt aktivera olika aktörer inom cirkulär bioekonomi.

Projektet finansierias av NTM-centralen i Nyland. Projektchefen ansvarar för projektadministrationen och rapportering på av finansiären förutsatt sätt. Projektchefen är den enda lokala arbetstagaren inom projektet vilket förutsätter ett självständigt och ansvarstagande arbetssätt.

I Lappträsk satsas särskilt på utvecklande av företagsverksamhet inom cirkulär bioekonomi. Vi gör vår kommun människoorienterad och vill även erbjuda individuella tjänster åt företag. Vi hjälper att komma i gång med företagsverksamheten och stöder företagarna i vardagen. Vi har tid för människor och drömmar.

Formella behörighetskrav är en lämplig utbildning och arbetserfarenhet/kunskap inom cirkulär bioekonomi eller övrig stark bindning till branschen.  Vi är en tvåspråkig kommun, så användning av de båda inhemska språken är till fördel vid skötseln av uppgiften.

Arbetstiden är 36,75 h / vecka. Löneanspråk inlämnas med ansökan.

Arbetet inleds enligt avtal så snart som möjligt och upphör den 31.12.2018.

Ansökningarna, till vilka bör bifogas kopior av behörighetsbevis samt meritförteckning, bör skickas per post till adressen Kommunstyrelsen i Lappträsk, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, märk kuvertet ”projektchef” eller per e-post till kunta@lapinjarvi.fi senast 31.1.2018 kl. 16.

Uppgiften har en månads prövotid.

Kommundirektör Tiina Heikka ger tilläggsinformation, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi.

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Man kan bekanta sig med Lappträsk kommun på adressen www.lapinjarvi.fi

Lämna en kommentar