Kungörelse Husulabackens planutkast

Lappträsk kommuns Tekniska nämnd framlägger ett planutkast för Husulabackens område till påseende.

Lappträsk kommuns Tekniska nämnd framlägger ett planutkast för Husulabackens (tidigare Metla) område till påseende. Planutkastet och det relaterade materialet finns framlagt under tiden 18.1.2018-23.2.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på kommunens webb-plats: www.lapptrask.fi/husulabacken

Ett öppet informationstillfälle om planutkastet ordnas 31.1. 2018 klockan 18
i kommungårdens tekniska kansli (Lappträskvägen 20A). Välkommen att höra mer, diskutera och dela din åsikt!

Skriftliga åsikter ska senast 23.2.2018 klo 14 lämnas in per post till adressen Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPINJÄRVI.

Länk till kungörelse