Vi söker servicechef för äldreomsorgen

Lappträsk kommun söker till tjänsteförhållande som är i kraft tillsvidare en

SERVICECHEF FÖR ÄLDREOMSORGEN

att utveckla och leda den människoorienterade äldreomsorgen.

Kommunens äldreomsorg består för närvarande av åldringshemmet Tallmogården, en enhet för effektiverat serviceboende och hemvård.  Lovisa stad och Lappträsk kommun bildar av ett samarbetsområde, där Lovisa stad står som värdkommun för grundhälsovården och alla övriga sociala tjänster förutom äldreomsorgen. Kommunen köper också tjänster från privata serviceproducenter och är medlem i samkommuner som handhar sjuk- och socialtjänster.

Till servicechefen för äldreomsorgens uppgifter hör att leda och utveckla äldreomsorgen samt att koordinera kommunens social- och hälsovård och bevaka avtal. Servicechefen är föredragande för grundtrygghetssektionen och hör till kommunens ledningsgrupp.

Lappträsk kommun ska bli en människoorienterad kommun, där servicen planeras och förverkligas människoorienterat. Utvecklingen av den mäniskoorienterade äldreomsorgen har inletts i januari 2016.

Tjänsten besätts med det snaraste.

Vi förutsätter

–          lämplig yrkeshögskoleexamen
–          utvecklings- och ledarfärdigheter
–          kunskaper i båda inhemska språken
–          förbundenhet till människoorienterat arbetssätt

Vi värdesätter

–      erfarenhet inom vårdarbete
–      förmåga att arbeta i team

Ansökan riktas till kommunstyrelsen i Lappträsk under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK, märk kuvertet ”Servicechef för äldreomsorgen”. Ansökningarna ska vara oss tillhanda senast 8.2.2016 kl. 12.00.

Lön i avtal enligt Akta.  Sökanden kan ge löneanspråk. Prövotid 4 mån.

På frågor angående tjänsten svarar kommundirektör Tiina Heikka tfn 044 720 8686 eller servicechef för äldreomsorgen Mervi Heikkinen tfn 050 432 6228.

Du kan bekanta dig med Lappträsk kommun på www.lapptrask.fi.

Lappträsk 26.1.2016

Kommunstyrelsen

Lämna en kommentar