Välkommen på en infokväll om säkerhetsplaneringen i byar och stadsdelar

 

Invånarna och invånarföreningarna i östra Nyland är varmt välkomna att delta i det avgiftsfria seminariet En trygg vardag i Östnyländska byar och stadsdelar 9.2.2016 kl. 18–20.30 i Point College, auditoriet (Institutgränd 1, Borgå).

Invånarna informeras om säkerhet i vardagen, om säkerhetsarbetet i byar och stadsdelar och hur en säkerhetsplan görs upp genom växelverkan. Syftet med informationsträffen är att stärka invånarnas trygghetskänsla och beredskapsplanering med tanke på exceptionella situationer, såsom elavbrott eller olyckshändelser. I säkerhetsplanen för en enskild by antecknas lokala säkerhetsutmaningar och olika säkerhetsfrämjande åtgärder.

I evenemanget medverkar förutom de östnyländska kommunerna även Polisinrättningen i Östra Nyland, Räddningsverket i Östra Nyland, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK samt Utvecklingsföreningen SILMU rf, som ger byarna stöd vid utarbetandet av säkerhetsplaner.

Seminariet utgör ett led i säkerhetsprogrammet för östra Nyland, där ett viktigt mål är att engagera invånarna i det lokala säkerhetsarbetet. I säkerhetsprogrammet medverkar kommunerna Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Seminarieprogram