Vi söker närvårdare (3) till fast anställning till Tallmogården i Lappträsk

Tallmogården är en serviceenhet för äldre (19 platser). Där vårdas även äldre i behov av kortvarigare rehabilitering.

Vi erbjuder möjlighet att utveckla den människoorienterade service för äldre personer i Finlands första människoorienterade kommun. Vi arbetar enligt individansvariga vårdarbetets principer. Genom teamarbete förverkligar vi rehabiliterande och funktionsförmågans upprätthållande vårdarbete.

Vi värdesätter egna idéer och användning av den egna kompetensens utnyttjande på en bred front. Du kommunicerar lätt både på finska och svenska. Vi ser som fördel specialisering i äldreomsorgen och arbetserfarenhet med åldringar.

Som behörighetskrav för tjänsten är lämpande grundexamen i social- och hälsovårdsbranschen eller annan tidigare motsvarande examen. Av den sökande förutsätts registrering i Valviras centralregister över hälsovårdens yrkespersonal.

Tre-skiftesarbete och lön enligt KVTES. Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Prövotid 6 månader.

Se mera på TE-tjänstens hemsida eller på Kuntarekry.