IDROTTSTURERNA LEDIGANSLAGITS ATT SÖKAS

Utdelningsprinciperna för användningsturerna av Lappträsk kommuns idrottsutrymmen godkändes i bildningsnämnden (10.12.2018 § 118) och tas i bruk fr.o.m. 1.1.2019. Utdelningsprinciperna för användningsturerna av idrottsutrymmen gäller de utrymmen som Lappträsk kommun administrerar: idrottssalen vid Kirkonkylän koulu och idrottshallen i Porlom.

Man kan ansöka om fasta och enskilda idrottsturer. Träningsturernas längd kan variera beroende på utrymme. Fasta turer kan sökas året om, men de ansökningar som inkommit till sista mars behandlas först i ordning.

Ansökningstidtabellen för användningsturerna

Idrottsturerna beviljas för en verksamhetsperiod åt gången. Verksamhetsperioden inleds 1.8.2019 och avslutas 31.7.2020. Ansökningstiden för användningsturerna utgår 31.3.2019. Besluten på de fasta turerna görs i april. Innan besluten görs hålls ett möte med de sökande, då besluten på användningsturerna förbereds.

I fördelningen av idrottsutrymmen beaktas utrymmets lämpighet för olika idrottsformer. Faktorer som begränsar är bl.a. idrottsutrymmenas nivå på utrustning och storlek. Speciellt i utdelningen av turerna påverkar bl.a. fastställda kriterier för tränings- och tävlingsförhållanden. Den sökande bör skilt motivera varför ifrågavarande utrymme lämpar sig för träningens användningsändamål.

Ansökan om idrottsturerna

Den sökande bör skilt motivera varför verksamheten bör ordnas i ifrågavarande utrymme, t.ex. beaktande av salens plats. Sökande prioriterar de ansökta användningsturerna och väljer en reservtur, ifall första alternativet inte förverkligas.

Utrymmenas användningsturer kan sökas för tider mellan klockan 8.00-22.00. Skolorna har primär användningsrätt för idrottsutrymmena vardagar mellan klockan 8.00 – 15.00.

De fasta turerna fördelas i följande ordning mellan sökande:

1. Skolorna och daghemmen
2. Idrottsföreningar och institut
3. Föreningar och företagsrekreation
4. Kommersiella aktörer (aktörer som bedriver avgiftsbelagd verksamhet)
5. Enskilda kommuninvånare
6. Andra enskilda personer

Ansökan om idrottsplatsturer görs med blanketten, ”Ansökan om salsturer”, som hittas på kommunens hemsida på den här linken.

Den ifyllda blanketten returneras till Lappträsk kommunkansli senast 31.3.2019 på adressen: Lappträsk kommun, (märk kuvertet med ”Ansökan om idrottsturer”), Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk eller per e-post på adressen: kunta(at)lapinjarvi.fi.