Vi söker en projektkoordinator

Som projektkoordinator ansvarar du för Kyrk- och spritstigar: dokumentering av kulturarv -projektets koordinering och deltagande i genomförande för tiden (1.7.2017–30.6.2019) som Europas landsbygdsfond finansierar.

Projektets mål är att samla och lagra ljudfiler och bilder av kyrk- och spritstigars kulturarv och hämta till kommuninvånarnas förfogande. Editering av materialet som uppstått för att lyssna (ljudfiler) och för att se (bilder och kartor) på stigarna görs som köptjänst. Märkande av kyrk- och spritstigen på karta och eventuellt i naturen är en väsentlig del av projektet.

Till uppgifter som projektkordinator hör bland annat:

– Planering av projektet på basen av projektplaneringen och koordineringen av fältjobbet, intervjuer mm.

– Samarbetsnätverk med byar och föreningar

– Informering av projektet

– Rapportering av projektet

Den slutliga arbetsuppgiften och arbetsfördelningen formas på basen av den sökandes kunskaper.

Vi förutsätter

– passande arbetserfarenhet och stark lokalkännedom, kunskaper i områdets kyrk- och spritstigar

– flytande kunskaper i svenska och finska

– erfarenhet i utvecklingsarbete och förmåga att skapa nytt

– erfarenhet i att förvekliga EU-projekt

– självständigt, självstyrande och ansvarsfullt grepp om jobbet

– goda skriftliga och muntliga färdigheter i kommunikation

Ansökningarna i förstahand via Kuntarekry eller under adress: Lappträsk kommun, Projektkoordinator, Lappträskvägen 20A, 07800 Lappträsk. Ansökningstiden går ut 15.6.2017 kl. 15.00.