Kungörelse, avvikelsebeslut, Sjökulla område

Kommunstyrelsens beslut om avvikelse

Kungörelsen  gav beslut grundat på Markanvändnings- och bygglagen (MBL) 198 §:

Kommun:   Lappträsk

Myndighet:  Kommunstyrelsen i Lappträsk

Mötestidpunkt: 22.5.2017

Mötesplats: Kommunstyrelsens mötesrum, Lappträskvägen 20 A

Datum då avgörande getts:   2.6.2017

Ansökan gäller: Avvikelse från  byggnadsplanebestämmelser i enlighet (MBL) 171 §  1 och 3 moment.

Byggnadsplats: Sjökulla område, Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810  Ingermansby

Ansökare: Fastighets Ab Lappträsks Lilleput

Till detta beslut kan sökas om ändring genom att anmäla om missnöje till Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från datumet som avgörande getts till adress: Helsingfors förvaltningsdomstol, Banbyggarvägen 5,  00520  Helsingfors.

Handlingarna finns till påseende vid Lappträsk kommungård, adress Lappträskvägen 20 A,  07800 Lappträsk.

Lappträsk 1.6.2017

KOMMUNSTYRELSEN I LAPPTRÄSK