Veckan för barnets rättigheter firas den 20.–26. november under temat ”Barn har rätt till välbefinnande”

Veckan för barnets rättigheter firas i Lappträsk av många olika aktörer. Veckan för barnets rättigheter syns i skolorna, småbarnspedagogiken, ungdoms-, idrotts-, biblioteks- och kulturtjänsterna samt i kommunernas sociala medier. Flaggorna vajar för barnen på veckan för barnets rättigheter 20.11.2023. Lappträsk kommun deltar i Barn med på jobbet- dagen den 24.11.2023.

Vi bjuder också in alla våra samarbetspartners att delta. Låt oss tillsammans bygga en synlig Vecka för barnets rättigheter och låta barns röster höras!

I lågstadieskolorna ordnas bland annat morgonöppningar, temadagar, frågesporter och spel och vi bekantar oss med barnets rättigheter på många olika sätt. Eleverna har själva fått delta i planeringen av Veckan för barnets rättigheter. Daghemmet Trolldalen har också beaktat barnens önskemål och barnen har varit med och planerat verksamheten. Under Veckan för barnets rättigheter fokuserar daghemmet särskilt på barnens känslomässiga färdigheter.

Lappträsks bibliotek deltar i Veckan för barnets rättigheter genom att donera en egen bok till alla förstaklassister i Lappträsk. Biblioteket ordnar en bokutdelningsfest för både finsk- och svenskspråkiga förstaklassister. Dessutom har biblioteket en utställning som berättar om barns rättigheter och om barn och ungas liv i flyktingläger.

Information om temat och veckan för barnets rättigheter finns på webbplatsen www.lapsenoikeuksienviikko.fi