Avstängning av vattenförsörjningen i Ingermansby

På grund av en läcka i huvudvattenledningen måste vi avbryta vattentillförseln idag, den 16 november, i närheten av Ingermansby industriområde, Miljonvägen och Porlomvägen. Det är svårt att uppskatta den exakta varaktigheten eller tiden för avbrottet i vattenförsörjningen.