Vasa Förvaltningsdomstols kungörelse

Enligt 197 § 2 momentet i miljöskyddslagen ska information om den offentliga kungörelsen som gäller förvaltningsdomstolens beslut 11.5.2021 nr 21/0068/3 publiceras i den kommun som påverkas av verksamheten med iakttagande av 108 § i kommunallagen tills tiden för sökande av ändring som nämns i kungörelsen om beslutet gått ut.

Kungörelse