Kommunalvalet år 2021

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, ons 26.5. – to 27.5 kl. 9-16, fre 28.5. kl. 9-14, lö 29.5. – sö 30.5. kl. 10-14, må 31.5. kl. 9-17, ti 1.6. kl. 9-16, ons 2.6. – to 3.6. kl. 9-16, fre 4.6. kl. 9-14, lö 5.6. – sö 6.6. kl. 10-14, må 7.6. kl. 9-17, ti 8.6. kl. 9-16.

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.

Hemmaröstning

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 1.6.2021 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicepunkten i kommunkansliet.

Röstning på valdagen

Valet förrättas söndag 13.6.2021. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00 och röstningsområden och –ställen är följande

Lappträsk södra röstningsområde         Hindersby-Bäckby jaktdepå

Lappträsk mellersta röstningsområde   Kommungården

Lappträsk västra röstningsområde        Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde         Pockar ungdomsföreningslokal

 

Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet.

För väljare med luftvägssymptom och väljare i karantän har särskilda åtgärder planerats så att också
de ska kunna rösta. Mera information finns på sidan https://vaalit.fi/sv/coronaanvisningarforvaljarna.

Sammanställningen av kandidatlistorna

Sammansällningen av kandidatlistorna i kommunalvalet 2021omfattar följande kandidater:

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

2 Antas, Oscar, ingenjör

3 Engård, Benny, företagare

4 Gustafsson, Johan, pensionär

5 Hoffström, Kalevi, företagare

6 Jordas, Kim, verkställande direktör, toimitusjohtaja

7 Lill-Smeds, Jan-Erik, jordbrukare

8 Lustig, Sonja, tidningsutdelare

9 Nygård, Jonna, näringslivssekreterare, projektarbetare

10 Perttilä, Kerstin, lärare inom småbarnspedagogik

11 Silfvast, Marina, närvårdare

12 Wallén, Gun-Vivian, hälsovårdare

13 Wallén, Göran, servicetekniker

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.           

14 Ebeling, Juhani, eläkeläinen

15 Niemelä, Hannu, autonkuljettaja

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.   

16 Enqvist, Tomi, yrittäjä, företagare

17 Hirvonen, Kari, yrittäjä

18 Hovén, Mirja, sairaanhoitaja

19 Kujala, Arto, opistoupseeri

20 Kujala, Ken, opiskelija

21 Lautamäki, Markku, koulutusasiantuntija, utbildningsexpert

22 Villikka, Tuomas, yrittäjä

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.         

23 Aalto, Tuija, agrologi AMK

24 Lempiö, Päivi, maanviljelijä

25 Lill-Smeds, Ritva, yrittäjä

26 Rönkkö, Anne, erityisopettaja, eläkkeellä

27 Sistola, Mika, sahausprosessinhoitaja, yrittäjä

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p.                    

28 Arlin, Onerva, siivooja, omaishoitaja

29 Koivunen, Asta, kriminologi, kriminaalipsykologi

30 Rantapää, Essi, opettaja, pappi

31 Westerlund, Juha, nuorisotyöntekijä

Suomen Kommunistinen Puolue – Finlands Kommunistiska Parti r.p.                     

32 Ahokas, Jukka, lähihoitaja, piirisihteeri

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

33 Ahokas, Juha-Matti, kunnossapitoasentaja

34 Alatalo, Minna, sosionomi

35 Ceder, Ilkka, eläkeläinen

36 Frank, Linda, lähihoitaja

37 Ihalainen, Marja, asiakaspalvelupäällikkö

38 Ikäheimo, Kaj, fysioterapeutti AMK

39 Illman, Jörgen, yrittäjä, baarimestari

40 Kong, Katriina, tradenomi, teol.yo

41 Silfvast, Sauli, kenttäpäällikkö

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

42 Jämsen, Asmo, yrittäjä

Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.          

43 Nenonen, Kaisu-Maija,  filosofian lisensiaatti, maatalouslomittaja

 

Tilläggsuppgifter i valfrågor erhålls av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom tfn 040 577 5336 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi

 

Lappträsk 14.5.2021

Centralvalnämnden