Ungdomsledare! Är du ännu utan sommarjobb? Se här!

Vi söker en Ungdomsledare för visstids anställning 8.6.-3.7.2022.

Till arbetsuppgifterna hör planering och genomförande av ungdomsväsendets semestertidsevenemang samt att hålla ungdomsgården öppen. Det räknas som fördel att kunna de båda inhemska språken (svenska och finska). Vi besätter uppgiften så fort som möjligt så ansök genast!

Här kan du läsa mer och lämna in din ansökan