Lappträskets restaureringsprojekt presenteras den 14 juni 2022

Bild: Tanja Korvenmaa

Projektkoordinator Kimmo Karell och verkställande direktör Juha Niemi från Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. presenterar Lappträskets restaureringsprojekt den 14 juni 2022 kl. 18.00 på ungdomslokalen Wasargård, (Nystugavägen 22). För bakgrundsinformation, besök projektets webbplats: https://www.lapinjarvi.fi/sv/projekt-2/lapptraskets-restaureringsprojekt/