Underhållsingenjör

Underhållsingenjör

Tekniska väsendet i Lappträsk kommun lediganslår en tidsbunden uppgift som underhållsingenjör.

Tekniska väsendet i Lappträsk kommun ansvarar på en bred sektor om moderkommunens

funktioner samt om verksamheten i kommunkoncernens dotterbolag Fastighets Ab Labyrinten och

Lappträsk Värme Ab.

Dina uppgifter som underhållsingenjör är bl.a. att underlydande tekniska direktören planera

underhåll och projekt , styra och övervaka planeringen samt att utföra olika utredningar och att

fungera som sakkunnig. Underhållsingenjören vikarierar även tekniska arbetsledaren. Uppdraget är

tidsbundet för 3 år.

För att med framgång kunna sköta uppgifterna krävs byggnadsingenjörs examen (Yrkeshögskola)

eller yrkesexamen på institutsnivå samt tillräcklig erfarenhet av fastighetsunderhåll och byggande.

Arbetserfarenhet över 5 år.

Vi värdesätter:

– erfarenhet av byggande och ansvarsuppgifter inom fastighetsunderhåll

– kännedom om upphandlingsförfarandet och avtalsförfarande inom byggbranschen

– goda färdigheter att förhandla och att uttrycka sig

– organisationsförmåga samt förmåga att sköta ärenden i samarbete med människor inom olika

branscher

– kännedom om offentlig förvaltning

God interaktionsförmåga, kunskaper inom datateknik, vilja att utveckla sig samt goda muntliga och

skriftliga kunskaper är nödvändiga för att kunna sköta uppgiften.

Arbetet börjar 1.7.2013 eller enligt överenskommelse. Uppgiften har 4 månaders prövotid.

Ansökningar jämte meritförteckning ska vara oss tillhanda 28.6.2013 senast kl. 12.00 under adress

Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Märk kuvertet ”underhållsingenjör”.

Lön i enlighet med avtal för tekniska sektorn.

Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Hannu Niemi 044-7208 652. Nås bäst 17.6.2013 kl. 14-16 samt 19.6 kl. 14-16

Lappträsk kommun är rökfri arbetsplats.

Lappträsk 14.5.2013

Tekniska nämnden