Fullmäktige sammanträder 22.5.2013 på Hemborg

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder torsdagen 22.5.2013 med början kl. 18.30 i ungdomsföreningslokalen Hemborg, Hopenbackvägen 10, 07850 Hindersby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Listan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 27.5.2013 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.
Lappträsk 15.5.2013
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.